Usluge ǀ Upravljanje projektima i građevinski nadzor ǀ Oktopaz

Oktopaz donosi dobit svojim klijentima

Angažujući Oktopaz, klijent ostvaruje merljive dobitke

Pružamo najviši kvalitet usluga bez obzira na vrstu, veličinu i složenost investicionog projekta. Mobilišemo se brzo, radimo skladno i marljivo, stalno razmišljamo unapred i pristupamo svakom problemu sa ciljem da rešimo njegov uzrok, a ne posledice.

Značaj i isplativost usluga Oktopaza za klijenta u oblasti razvoja nekretnina

Za cenu koja čini mali procenat ukupne investicije, angažujući Oktopaz klijent dobija pouzdanog partnera, koji se stručno i savesno stara o projektu.

Klijenti ne moraju da budu odgovarajuće stručno osposobljeni za upravljanje investicionim projektom. Njima je na raspolaganju Oktopaz, pouzdan konsultant koji postojano štiti interese klijenta i njegovog investicionog projekta, od početne zamisli, sve do pribavljanja upotrebne dozvole.

Pojedine usluge Oktopaza su zakonski obavezne u Srbiji, dok druge usluge nisu. Međutim, bez obzira na vrstu i obaveznost pojedine usluge, angažujući Oktopaz klijent obezbeđuje završetak projekta u planiranom roku, u okvirima traženog kvaliteta i uz finansijske uštede. U brojnim slučajevima ove uštede su značajnije od cene angažovanja Oktopaza.

Značaj što ranijeg angažovanja Oktopaza

Uključivanje Oktopaza u razvoj investicionog projekta u njegovim najranijim fazama je od vitalnog značaja za uspešnu realizaciju projekta i ostvarivanje finansijskih ušteda. Razne industrijske studije, potkrepljene našim sopstvenim iskustvom, pokazuju da se 85 do 90 procenata mogućih ušteda na jednom investicionom projektu ostvaruje u fazama rada do izrade tendera za izvođača radova, a da se preostalih 15 do 10 procenata mogućih ušteda može ostvariti tokom izgradnje i opremanja objekta i to striktnom kontrolom troškova, kvaliteta izvedenih radova i rokova.

Značaj što ranijeg uključivanja Oktopaza u realizaciju investicionog projekta prikazan je na sledećem kružnom grafikonu.

Kružni dijagram prikazuje procente uštede troškova u fazama pre izgradnje i izgradnje, tokom usluga Oktopaza.

Sa stanovišta uspešnog klijenta, angažovanje Oktopaza od početnih faza razvoja investicionog projekta sve do pribavljanja upotrebne dozvole predstavlja najbolje rešenje. Ovim pristupom ostvaruje se kontinuitet znanja o projektu. Tako će inženjeri koji su u početnim fazama učestvovali u predinvesticionim studijama ili upravljanju projektovanjem u kasnijoj fazi biti odlično rešenje za obavljanje stručnog građevinskog nadzora. Oktopaz tako postiže maksimalnu sinergiju svog tima u dužem periodu i garantuje najbolje rezultate u razvoju investicionog projekta.

Zašto je za klijenta bolje da stručni građevinski nadzor poveri Oktopazu umesto projektantu objekta

Nema zakonskih prepreka da klijent angažuje projektanta i za poslove stručnog građevinskog nadzora. Takva situacija, da jedna firma ima dve funkcije na projektu (izrada projektne dokumentacije i stručni građevinski nadzor) ne mora imati povoljan uticaj na realizaciju investicionog projekta. Štaviše, industrijske studije u svetu pokazuju da se u praksi češće ispoljava nepovoljan uticaj izbora klijenta da projektant i stručni građevinski nadzor budu jedna ista firma.

Kada projektna dokumentacija sadrži nepotpuna i neodgovarajuća rešenja, projektant ih u toku izgradnje poboljšava i dorađuje, što rezultuje nejasno definisanim obimom radova i tehnologijom izgradnje. To proizvodi negativne posledice u pogledu kvaliteta, rokova i troškova izgradnje.

Pored toga, mogući su razni „nedžentlmenski“ i nelegalni dogovori između projektanta i izvođača u favorizovanju određenih tehničkih rešenja i materijala, od čega klijent obično ima samo povećane troškove izgradnje.

Na kraju, sama činjenica da projektant na sebe preuzima i ulogu stručnog građevinskog nadzora, koja je zakonom definisana kao posebna (konsultantska) funkcija, dovodi do toga da projektant praktično sam sebe kontroliše i savetuje, što se nepovoljno odražava na uspeh investicionog projekta.

Stručni građevinski nadzor je zakonski obavezan. Stoga je klijentu uputnije da za tu važnu uslugu angažuje Oktopaz, nezavisnog konsultanta, omogućujući tako sebi dotok informacija o realizaciji projekta iz još jednog, nepristrasnog izvora.