Uslovi korišćenja ǀ Oktopaz

Uslovi korišćenja

Na snazi od 15. avgusta 2021.

Dobrodošli na naš sajt. Oktopaz d.o.o, njegove podružnice, odeljenja i povezana društva („Oktopaz“, „Kompanija“, „mi“, „nas“ ili „naš“, prema potrebi), upravlja sajtom koja se nalazi na adresi www.oktopaz.com ili drugim veb stranicama, uključujući i razne druge sajtove Oktopaza (u daljem tekstu: „Sajt“), koji su dostupni shodno Vašem pridržavanju ovih Uslova korišćenja.

PRISTUPAJUĆI SAJTU, KORISTEĆI NAŠE BLOGOVE ILI PREUZIMAJUĆI BILO KOJI SADRŽAJ SAJTA, SLAŽETE SE DA BUDETE VEZANI USLOVIMA KORIŠĆENJA KOJI SU DALJE NAVEDENI („USLOVI KORIŠĆENJA“). AKO NE ŽELITE DA BUDETE VEZANI OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA, NEMOJTE PRISTUPATI SAJTU, KORISTITI NAŠE BLOGOVE, ILI PREUZIMATI BILO KOJI SADRŽAJ.

Izmene ovih Uslova korišćenja

Oktopaz može revidovati ove Uslove korišćenja u bilo kom trenutku. Najnovija verzija Uslova korišćenja zameniće sve prethodne. Oktopaz vas podstiče da periodično pregledate ovu stranicu da biste videli bilo kakve revizije.

Samo u informativne svrhe

Materijali na Sajtu, koji mogu uključivati tekst, slike, audio snimke, softver i druge materijale („Sadržaj“), služe samo u informativne svrhe.

Spoljašnje veze

Ovaj Sajt će Vam omogućiti da se povežete na sajtove koje ne kontrolišemo i ne održavamo („Povezani sajtovi“) i mi nismo odgovorni za sadržaj bilo kog Povezanog sajta. Ne dajemo nikakve izjave, garancije, ili odobrenja o sadržaju Povezanih sajtova. Vaša je odgovornost da osigurate da svi Povezani sajtovi koje odlučite da koristite nemaju destruktivne stavke, poput virusa, i da pregledate politiku privatnosti koja se može primeniti na ove Povezane sajtove.

Autorsko pravo

Sav Sadržaj objavljen ili na drugi način dostupan na ovom Sajtu zaštićen je autorskim pravima. Sadržaj i autorska prava na Sadržaj su u vlasništvu ili pod kontrolom naših dobavljača Sadržaja ili nas. Informacije u Sadržaju možete koristiti ili reprodukovati samo za svoju ličnu, nekomercijalnu ili obrazovnu upotrebu. Sadržaj se ne sme drugačije koristiti, reprodukovati, emitovati, objavljivati, niti ponovo prenositi, bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika autorskih prava.

Morate se pridržavati svih obaveštenja o autorskim pravima, informacija i ograničenja sadržanih u bilo kom Sadržaju na Sajtu, ili sadržaju kome se pristupilo putem Sajta.

Preovlađujući jezik

Ako postoji neslaganje između verzije na srpskom i engleskom jeziku ovih Uslova korišćenja, verzija na srpskom jeziku će imati prednost.

Pravo i nadležnost

Ovi Uslovi korišćenja, uključujući Politiku privatnosti i Izjavu o kolačićima, isključivo će biti regulisani Zakonom Srbije. Sve sporove koji nastanu u vezi sa ovim Uslovima korišćenja, uključujući Politiku privatnosti i Izjavu o kolačićima, uključujući, ali ne ograničavajući se na sporove u vezi sa njihovim postojanjem i valjanošću, rešavaće nadležni sudovi u Beogradu.