Usluge ǀ Upravljanje projektima ǀ Oktopaz

Ponosni smo na naše upravljanje projektima. Što ranije započnemo angažman na projektu, idealno u početnim fazama njegovog razvoja, to više vrednosti donosimo klijentima. Često obuhvatajući druge usluge, npr. stručni građevinski nadzor, upravljanje projektima je naša krovna usluga.

Naši klijenti žele da svoje projekte završe na vreme, u okvirima budžeta i traženog kvaliteta. Te ciljeve ostvarujemo kroz stručno upravljanje projektima na strani klijenta. Naše upravljanje projektima fokusirano je na minimizovanje rizika neuspeha i maksimizovanje vrednosti koje dati projekat donosi klijentu.

Kada je reč o velikom multidisciplinarnom razvoju nekretnina, našim klijentima predlažemo angažman po sistemu ključ u ruke – inženjering, upravljanje nabavkama i upravljanje izgradnjom (engleski Engineering, Procurement and Construction Management – EPCM). Takav angažman omogućava sinergiju naših stručnjaka tokom čitavog životnog ciklusa projekta. Zato je on našim klijentima najisplativiji.

Oktopaz podržava svog klijenta od koncepta do upotrebne dozvole. Tipične aktivnosti našeg EPCM angažmana su:

Podrška pri izradi projektnog zadatka

Projektni zadatak je glavni dokument koji usmerava proces projektovanja. Dobro napisan projektni zadatak stvara preduslove za efikasan razvoj nekretnina.

Oktopaz preferira pripremu jasnog i sažetog projektnog zadatka, koji uključuje sve relevantne informacije – kako bi se osigurao dobar pregled projekta.

Kontrolna lista za pripremu projektnog zadatka sadrži mnogo parametara. Ukratko, Oktopaz uzima u obzir stremljenja, ciljeve i vizije (zahteve klijenta), prilike i ograničenja, lokaciju i postojeće uslove, tip objekta i konstrukcije, detaljan prikaz prostora unutar objekta, tehnologiju, materijale i opremu.

Izbor projektanta

Ova usluga uključuje pretkvalifikaciju, izradu tendera, izveštaj o analizi ponuda i podršku u pregovorima.

Oktopaz izlazi sa širom listom projektanata za prekvalifikaciju. S dužnom pažnjom predlažemo kompetentne i kvalitetne kompanije. One se procenjuju na osnovu referenci, platežne sposobnosti, obima posla, te stručnih i tehničkih kapaciteta.

Pripremamo tendersku dokumentaciju s dužnom pažnjom, a, ako je moguće, klijent pomaže s ulaznim podacima kao što je sveobuhvatni projektni zadatak.

Oktopaz šalje zahtev za dostavljanje ponude onim preduzećima koja su uspešno prošla pretkvalifikaciju.

Kada prikupimo ponude od zainteresovanih kompanija, Oktopaz vrši detaljnu analizu, prenoseći informacije i sugestije u sveobuhvatan izveštaj o analizi ponuda. Uz ovaj izveštaj dostavljamo najmanje 2 do 3 pristigle ponude.

Oktopaz pomaže u definisanju nacrta ugovora. Klijentu pružamo profesionalne savete i podršku tokom pregovora i potpisivanja ugovora, uvek imajući na umu njegove najbolje interese.

Obuhvat posla izabranog projektanta je izrada projektne dokumentacije, pribavljanje potrebnih dozvola i saglasnosti i izrada Studije o proceni uticaja na životnu sredinu ako to zakon nalaže.

Tender za izbor generalnog izvođača

Ova usluga uključuje pretkvalifikaciju, definiciju tendera i izveštaj o analizi ponuda.

Oktopaz predlaže model sa generalnim izvođačem, zaduženim za sve radove. Ovaj model je dovoljno jednostavan za upravljanje izgradnjom i garantni rok, jer postoji jedna adresa za sve radove i garancije. Međutim, klijent može nominovati podizvođače za posao koji zahteva posebnu pažnju, po mogućnosti u najranijoj fazi, da bude deo zahteva za dostavljanje ponuda. Generalni izvođač zatim koordinira sve nominovane podizvođače.

Izlazimo sa širim spiskom potencijalnih izvođača za pretkvalifikaciju. Oktopaz predlaže kompetentne i kvalitetne kompanije sa dužnom pažnjom. Kompanije se procenjuju na osnovu njihovih referenci, platežne sposobnosti, obima posla i stručnih i tehničkih kapaciteta.

Oktopaz priprema tendersku dokumentaciju s dužnom pažnjom. Tenderska dokumentacija uključuje pozivno pismo, obrazac ponude, projektnu dokumentaciju, specifikacije, predmer i listu dobavljača.

Zahtev za dostavljanje ponuda šaljemo onim kompanijama koje su uspešno prošle pretkvalifikaciju.

Kada prikupi ponude zainteresovanih kompanija, Oktopaz vrši detaljnu analizu, prečišćavajući sve informacije i sugestije u sveobuhvatan izveštaj o analizi ponuda. Uz ovaj izveštaj dostavljamo najmanje 2 do 3 pristigle ponude.

Pregovaranje i stručni pregled ugovora o izgradnji

Oktopaz pomaže klijentu podržavajući nacrt definicije ugovora. Klijentu dajemo profesionalne savete i podršku tokom pregovora i potpisivanja ugovora.

Pregled ugovora o izgradnji je od suštinskog značaja, jer dobro sastavljen ugovor vodi sve uključene i osigurava da ništa ne pođe po zlu tokom faze izgradnje.

Naš pregled ugovora o izgradnji uključuje inženjere čije iskustvo doseže izvan tehničkih pitanja i uključuje pravno, finansijsko i znanje o upravljanju rizicima. Inženjeri Oktopaza su pregledali mnoge slične ugovore tokom svoje karijere.

Pored inženjera, Oktopaz uključuje pravnike u tim za pregled ugovora. Radi se o specijalistima za obligaciono pravo sa velikim iskustvom i poznavanjem ugovora o izgradnji. Ovakvim pristupom ugovornu problematiku sagledavamo iz svih potrebnih uglova.

Naš pregled ugovora o izgradnji štiti klijenta od potencijalnih problema i osigurava da su rizici pod kontrolom ili prebačeni sa klijenta pre potpisivanja ugovora.

Oktopaz pruža ekspertska rešenja u upravljanju projektima

Oktopaz redovno obaveštava svoje klijente o napredovanju projekta putem periodičnih (najčešće mesečnih) izveštaja. Stalnim stremljenjem ka poboljšanju usluga postigli smo inovativnu formu i sadržaj ovih izveštaja, što nas izdvaja od konkurencije. Naši izveštaji fokusiraju su na bitne podatke o aktuelnom stanju i prilagođeni su važećoj pravnoj i tehničkoj regulativi. Sastavna foto dokumentacija po potrebi uključuje slike snimljene dronom. Tako Oktopaz dostavlja relevantne informacije klijentu u sažetoj i razumljivoj formi.

Iskustvo sa velikih međunarodnih projekata i rad prema ugovorima baziranim na FIDIC-u omogućavaju naše uspešno upravljanje odštetnim zahtevima.

Zapošljavamo stručnjake sa sertifikatom PMP prestižnog Instituta za upravljanje projektima (Project Management Institute – PMI). Oktopaz primenjuje dokazane metodologije upravljanja projektima i odgovarajuće softverske alate i tehnike, kako bi osigurao da njegovi klijenti dobiju vrhunske usluge i dodatnu vrednost u razvoju svojih projekata.

Kontaktirajte nas sada

da biste saznali kako naše upravljanje projektima doprinosi ukupnom uspehu vašeg projekta.