Usluge ǀ Supervizija projektnog finansiranja ǀ Oktopaz

Element poverenja je od suštinskog značaja za finansijski konsalting. Oktopaz zarađuje poverenje svojih klijenata profesionalizmom, kontinuiranim radom i doslednom primenom uspešne metodologije.

Od ideje do izgradnje i povrata ulaganja u razvoj nekretnina prođe dosta vremena. Obezbeđivanje značajnih finansijskih sredstava nije jednostavno. Investicije su velike, a profit se ostvaruje tek nakon završetka projekta i prodaje ili zakupa izgrađenih objekata.

Ako investitor poseduje građevinsko zemljište i građevinsku dozvolu, ispunio je osnovne uslove za projektno finansiranje. Svaki zajmodavac svojom politikom određuje preostale uslove.

Investitor angažuje supervizora projektnog finansiranja kako bi dokazao da ispunjava sve uslove za odobrenje zajma. Oktopaz je na raspolaganju investitorima koji žele da obezbede projektno finansiranje i postignu dogovor s bankom.

S druge strane, zajmodavac angažuje supervizora projektnog finansiranja kako bi osigurao da se sredstava za projektno finansiranje troše namenski tokom razvoja projekta. Rastuća lista banaka čiji smo ovlašćeni dobavljači dokazuje našu inženjersko-tehničku stručnost.

Tokom supervizije projektnog finansiranja Oktopaz redovno izrađuje tehničko-finansijske izveštaje. Oni su posebna vrsta due diligence izveštaja.

Nulto pismo je izveštaj koji Oktopaz izrađuje za investitora. Zajedno s drugom potrebnom dokumentacijom investitor ga dostavlja banci radi razmatranja i odobravanja zajma. Ovaj izveštaj sadrži pregled i verifikaciju:

 • Dozvola i saglasnosti u vezi izgradnje
 • Pravne, ugovorne i projektne dokumentacije
 • Planirane dinamike radova
 • Procenjenih troškova
 • Vrednosti izvedenih radova
 • Sredstava prethodno uloženih u razvoj projekta

Oktopaz štiti interese zajmodavca praćenjem i izveštavanjem o napretku projekta i korišćenju zajma. Tako izrađujemo nulti izveštaj, periodične izveštaje i završni izveštaj.

Nulti izveštaj izrađujemo po odobrenju projektnog finansiranja. Pored stavki navedenih uz nulto pismo, on sadrži dodatne podatke u skladu sa zahtevima banke i dostavljenom dokumentacijom.

Periodični izveštaj uključuje obilazak gradilišta i sadrži:

 • Pregled i verifikaciju radova izvršenih tokom meseca, praćene foto dokumentacijom
 • Kontrolu napretka izgradnje u poređenju sa ugovorenom dinamikom radova
 • Pregled i verifikaciju ostvarenih troškova, uz identifikovanje mogućih prekoračenja budžeta
 • Ocenu da li povučena sredstva ostaju u okviru odobrenog budžeta i u kojoj njegovoj kategoriji

Naš završni izveštaj sadrži:

 • Procenu usaglašenosti izvedenog objekta sa građevinskom dozvolom
 • Procenu usaglašenosti objekta sa važećim propisima
 • Verifikaciju ishodovanja upotrebne dozvole

Izveštaji Oktopaza sadrže nepristrasne, pravovremene i pouzdane informacije o ključnim parametrima napretka projekta u odnosu na dogovorenu dinamiku radova i odobren budžet.

Naši izveštaji uključuju stručna mišljenja i savete o kvalitetu projektne dokumentacije i izvedenih radova, ukupnim troškovima, uočenim nedostacima i izvodljivosti projekta u pogledu rokova i budžeta.

Izveštaji Oktopaza omogućuju investitoru podnošenje kvalifikovanih i celovitih zahteva banci za odobrenje projektnog finansiranja.

Izveštaji Oktopaza o projektnom finansiranju omogućuju zajmodavcu da pravovremeno i pouzdano sagleda status projekta i dominantnih parametara rizika, te da odobri zahteve za povlačenjem finansijskih sredstava.

Kontaktirajte nas sada

da biste saznali kako naša supervizija projektnog finansiranja doprinosi ukupnom uspehu vašeg projekta.