Usluge ǀ Stručni građevinski nadzor ǀ Oktopaz

Stručni građevinski nadzor je obavezan i uređen zakonskom regulativom [1]. Klijent koji razvija nekretninu odgovoran je za njegovo obezbeđenje za pripremne, građevinske i zanatske radove, ugradnju instalacija i opreme i druge potrebne radove – od početka do završetka građenja.

Oktopaz vodi stručni građevinski nadzor organizujući za svaki projekat multidisciplinarni tim iskusnih nadzornih inženjera, koji u skladu sa važećim propisima i svim potrebnim vrstama radova poseduju odgovarajuće licence.

Stručni građevinski nadzor u Srbiji čini:

 • Obezbeđivanje da se izgradnja odvija u skladu sa odgovarajućim dozvolama, odobrenjima i projektnom dokumentacijom, te preduzimanje blagovremenih mera ako dođe do odstupanja
 • Kontrola kvaliteta radova
 • Kontrola primene propisa, standarda i normi kvaliteta
 • Kontrola i overa količine izvedenih radova, odnosno stepena izvedenih stavki, ako je to predviđeno ugovorom o stručnom građevinskom nadzoru s klijentom
 • Provera da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija (atesti, sertifikati, izveštaji o ispitivanju i dr.)
 • Davanje potrebnih uputstava izvođaču radova
 • Praćenje dinamike radova, ako je to predviđeno ugovorom o stručnom građevinskom nadzoru s klijentom
 • Saradnja s projektantom i izvođačem radova
 • Rešavanje drugih pitanja koja se pojave tokom građenja

Nadzorni inženjer svoja zapažanja zapisuje u građevinski dnevnik, potpisuje i overava pečatom, u skladu sa važećim propisom [2]. Građevinski dnevnik je dokument u koji inženjeri upisuju sve relevantne podatke o toku izgradnje. Njega obezbeđuje i vodi odgovorni izvođač radova. On čuva građevinski dnevnik do isteka ugovorenog garantnog roka, nakon čega ga predaje klijentu na trajno čuvanje.

Nadzorni inženjer neodložno zapisuje primedbe u građevinski dnevnik i pismenim putem obaveštava klijenta i izvođača radova, preporučujući korektivne mere, ako zapazi:

 • Da izvođač radova odstupa od dozvole ili odobrenja, projektne dokumentacije ili predviđenog kvaliteta materijala i opreme
 • Da u toku građenja nastupaju okolnosti zbog kojih je neophodno odstupiti od projektne dokumentacije

Ako nastupe okolnosti čije otklanjanje ne trpi odlaganje, nadzorni inženjer o tome obaveštava i nadležnog građevinskog inspektora, u cilju sprečavanja materijalne štete ili očuvanja bezbednosti i zdravlja ljudi, nosivosti, trajnosti i projektovane koncepcije objekta.

Zaštita od požara obuhvata skup mera i radnji, od planiranja, projektovanja, izvođenja i stručnog građevinskog nadzora, do korišćenja objekta. Projektant izrađuje elaborat zaštite od požara i glavni projekat zaštite od požara (GP ZOP). Zakonom [3] je propisano da GP ZOP izrađuje inženjer sa odgovarajućom licencom. Inženjeri koji projektuju i instaliraju posebne sisteme zaštite od požara i mere u objektima sa zapaljivim tečnostima, gasovima ili eksplozivima, poseduju adekvatne licence. U zavisnosti od zahteva požarne bezbednosti projekta, tim za stručni građevinski nadzor Oktopaza poseduje odgovarajuće navedene licence.

Stručni građevinski nadzor obavlja svoje poslove do završetka izgradnje. Na kraju radova, nadzorni inženjeri Oktopaza sa ostalim učesnicima u projektu vrše završni pregled objekta, na osnovu čega kreiraju listu nedostataka (snag list). Ova lista sadrži rokove za otklanjanje nedostataka.

Po završetku radova, stručni građevinski nadzor, klijent i izvođač potpisuju izjavu kojom potvrđuju da je izvedeno stanje jednako projektovanom. To je neophodan dokument za dobijanje upotrebne dozvole.

Naš stručni građevinski nadzor omogućava klijentima da svoje projekte završe na vreme, u skladu sa budžetom i industrijskim standardima kvaliteta, istovremeno zadovoljavajući sve relevantne propise.

Stručni građevinski nadzor podrazumeva uži obuhvat posla u odnosu na uslugu upravljanja projektima. Naše upravljanje projektima najčešće obuhvata stručni građevinski nadzor, dok obrnuto ne važi.

Svaki projekat je jedinstven. Analizom svakog projekta ponaosob određujemo broj nadzornih inženjera, discipline koje pokrivaju i dužinu njihovog rada na gradilištu, odnosno učestalost obilazaka radova. Na osnovu karakteristika određenog projekta, Oktopaz pronalazi i primenjuje optimalna rešenja za stručni građevinski nadzor, pružajući svojim klijentima najbolju vrednost za datu cenu.

 1. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja stručnog nadzora („Službeni glasnik RS“, br. 22/2015 i 24/2017)
 2. Pravilnik o sadržini i načinu vođenja knjige inspekcije, građevinskog dnevnika i građevinske knjige („Službeni glasnik RS”, br. 96/2023)
 3. Zakon o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 – drugi zakon)

Kontaktirajte nas sada

da biste saznali kako naš stručni građevinski nadzor doprinosi ukupnom uspehu vašeg projekta.