Usluge ǀ Koordinacija bezbednosti i zdravlja na radu ǀ Oktopaz

Bezbednost na prvom mestu, kao moto i svakodnevni pristup poslu, duboko je ukorenjena u korporativnu kulturu Oktopaza i predstavlja jednu od naših temeljnih vrednosti. Iznad svega vodimo računa o bezbednosti zaposlenih i zaštiti životne sredine.

U svojim ponudama i izveštajima, Oktopaz zdravlje, bezbednost i životnu sredinu (health, safety and environment) naziva bezbednost i zdravlje na radu i često koristi akronim BZR.

Koordinacija bezbednosti i zdravlja na radu je zakonska obaveza u Srbiji [1] kada dva ili više (pod)izvođača rade na objektu većem od 300 kvadratnih metara. Koordinacija bezbednosti i zdravlja obavezna je i za objekte manje od 300 kvadratnih metara, ako radovi nose specifičan rizik od povreda i oštećenja zdravlja zaposlenih.

Klijent, odnosno njegov zastupnik, dužan je da imenuje jednog ili više koordinatora, čiji je osnovni zadatak izrada plana preventivnih mera bezbednosti i zdravlja na radu (u daljem tekstu plan preventivnih mera) i jednog ili više koordinatora, koji će koordinisati (pod)izvođače tokom izvođenja radova. Prema zakonskoj terminologiji, oni su koordinator za izradu projekta i koordinator za izvođenje radova.

Oktopaz angažuje koordinatore koji ispunjavaju zakonske uslove za obavljanje tog posla. Pored ispunjenih ostalih uslova, oni imaju položen stručni ispit za obavljanje poslova odgovarajućeg koordinatora.

Klijent, ili njegov zastupnik, dužan je da pre započinjanja radova na gradilištu obezbedi izradu plana preventivnih mera. On je dužan da izmeni ili dopuni plan preventivnih mera usled promena koje utiču na primenu mera za bezbedan i zdrav rad na gradilištu, najkasnije pet dana pre početka obavljanja radova na koje te promene utiču.

Plan preventivnih mera sadrži šemu gradilišta, opis organizacije i tehnologije radova, plan faza i rokova pojedinih radova i specifične mere za bezbedan i zdrav rad.

Klijent, ili njegov zastupnik, dužan je da nadležnoj inspekciji rada dostavi prijavu gradilišta, najkasnije 15 dana pre početka radova. On obavezno ažurira prijavu gradilišta u slučaju promena koje utiču na završetak radova, uvođenja novog podizvođača, ili privremene obustave radova. Klijent, ili njegov zastupnik, dostavlja ažuriranu prijavu gradilišta nadležnoj inspekciji rada najkasnije 15 dana od dana ažuriranja. On postavlja vidljivu kopiju prvobitne ili ažurirane informacije na gradilištu.

Koordinator za bezbednost i zdravlje na radu tokom izvođenja radova obavlja zadatke u skladu sa propisima, a između ostalog vodi evidenciju o svakodnevnim posetama gradilištu u vidu izveštaja.

Ključni deo izveštaja koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu odnosi se na uočene nedostatke na gradilištu i predloge za njihovo otklanjanje.

U osetljivoj oblasti bezbednosti i zdravlja na radu Oktopaz insistira na disciplini, redovnom izveštavanju i neodložnom otklanjanju uočenih nedostataka.

  1. Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima („Službeni glasnik RS”, br. 14/2009, 95/2010 i 98/2018)

Kontaktirajte nas sada

da biste saznali kako naša koordinacija bezbednosti i zdravlja na radu doprinosi ukupnom uspehu vašeg projekta.