Usluge ǀ Analiza stanja objekta i lokacije ǀ Oktopaz

Analizu stanja objekta i lokacije (due diligence) obavljamo u duhu navedenog engleskog termina, kao sveobuhvatnu procenu izvršenu s dužnom pažnjom.

Naša analiza stanja objekta i lokacije je prevashodno tehnička i investiciona (finansijska). Stručnost i širina iskustva omogućavaju nam da budemo podjednako uspešni u inženjerskim, ekonomskim, pravnim, informatičkim, ekološkim i drugim znanjima. Interakcija ovog znanja dovodi do otkrivanja, filtriranja i selekcije bitnih informacija.

Rad započinjemo pribavljanjem od klijenta dostupnih informacija. Pored rada u kancelariji, obilazimo objekat i lokaciju, registre i mesta čuvanja arhivske građe i drugih potrebnih informacija.

Rezultate istraživanja predstavljamo u formi izveštaja. Naša posebna usluga – supervizija projektnog finansiranja – takođe uključuje jednu vrstu due diligence izveštaja.

Cilj Oktopaza je da klijentima pruži tačne informacije neophodne za donošenje poslovnih odluka.

Kada klijent planira kupovinu ili najam zemljišta ili objekta, fokusirani smo na analizu troškova i koristi potencijalne akvizicije. Naša tehnička i investiciona analiza stanja objekta ili lokacije traži odgovore na više pitanja. Koji faktori utiču na cenu i uslove ugovora? Postoje li skriveni troškovi i obaveze, izvesni tek nakon kupovine? Kakav je istorijat lokacije u pogledu ekoloških rizika? Koje su prednosti i rizici budućeg razvoja nekretnine ili upravljanja objektom?

Naša sveobuhvatna analiza finansijskih, operativnih, strateških i ekoloških aspekata objekta ili lokacije omogućava klijentima – zajmodavcima i investitorima – da se odluče za odgovarajuću kupovinu ili najam po fer ceni.

Kada je u pitanju analiza objekta ili lokacije u vlasništvu klijenta, mi sagledavamo pravne, investicione i tehničke aspekte trenutnog stanja i potencijalnog razvoja nekretnine. To može uključivati dobijanje informacija od nadležnih organa za rekonstrukciju, adaptaciju, ili renoviranje objekta. Organizujemo geološka, geodetska, ekološka [1] i druga ispitivanja po zahtevima klijenta. Odgovaramo na sledeća pitanja:

  • Kakvo je fizičko stanje objekta?
  • Kolike su nosivost i trajnost objekta?
  • Kakvo je stanje arhitektonsko-građevinskih elemenata?
  • Kakvo je stanje instalacija i opreme?
  • Kakvo je stanje protivpožarne bezbednosti?
  • Kakvo je stanje parkinga, pristupnih i unutrašnjih saobraćajnica?
  • Da li je dostupna projektna dokumentacija izvedenog objekta?

Investicionu analizu fokusiramo na operativne troškove (OPEX) i troškove kapitalnih investicija i održavanja (CAPEX). Pružamo pregled i analizu OPEX troškova u određenom prethodnom periodu. Analiziramo energetsku efikasnost i energetski pasoš. Dajemo pregled CAPEX troškova u datom periodu i plan za naredni period. Zaključujemo sa našim mišljenjima i preporukama.

Oktopazova analiza stanja objekta i lokacije rezultuje sveobuhvatnim izveštajem sa relevantnim i tačnim informacijama, što omogućava klijentima da donesu ispravne poslovne odluke u vezi razvoja nekretnina.

  1. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 135/2004 i 36/2009)

Kontaktirajte nas sada

da biste saznali kako naša analiza stanja objekta i lokacije doprinosi ukupnom uspehu vašeg projekta.