Naš klijent, Delhaize Serbia, je srpski lanac supermarketa sa sedištem u Beogradu.

Postojeći lokal u stambenoj zgradi adaptiran je u skladu sa zahtevima investitora. Ovom adaptacijom postignuti su viši stepen funkcionalnosti i nov imidž prodajnog prostora, prema detaljno razrađenim standardima investitora.

U okviru stručnog građevinskog nadzora, Oktopaz je strogo kontrolisao primenu standarda, kvalitet radova, izvedene količine i usklađenost ugovorenih jediničnih cena sa cenama dodatnih radova.

Osnovna funkcija objekta je trgovina, maloprodaja prehrambenih artikala i kućnih potrepština, tipa samoposluge. Pored osnovne funkcije samoposluge sa gondolama i izloženom robom, predviđena je i linija sa pekarom, gotovim jelima i delikatesima.

Materijalizacija prostora enterijera obuhvata najširi spektar materijala za potkonstrukcije i obloge podova, zidova i plafona.

Podovi: keramika, laminat, kiselootporna keramika i epoksid antistatik pod.

Zidovi: gipskartonski, termoizolacioni poliuretanski paneli, poludisperzivna boja, oblaganje aluminijumskim limom.

Plafoni: spušteni mineralni modularni plafon, na prelazima gipskartonske kaskade, plafon od poliuretanskih panela.

Vrata su od eloksiranog aluminijuma, a u tehničkim prostorijama ugrađena su protivpožarna vrata.

Rekonstukcija hidrotehničkih instalacija obuhvata vodovod, hidrantsku mrežu i kanalizaciju.

Rekonstrukcija elektroenergetskih instalacija obuhvata napajanje objekta, elektro orman, besprekidno napajanje električnom energijom sa UPS uređaja i kompenzaciju reaktivne energije. Razvod je izveden na perforiranim nosačima kablova.

Osvetljenje je izvedeno kombinovanjem više vrsta LED svetiljki, različitih karakteristika, u zavisnosti od položaja u prodajnom prostoru, ili od namene pomoćne prostorije.

Protivprovalni sistem obuhvata magnetni kontakt, detektore loma stakla i detektore pokreta. Alarmna centrala se postavlja u kancelariji poslovođe.

Sistem ozvučenja i obaveštenja kontroliše se iz kancelarije poslovođe i obuhvata prodajni i poslovni prostor.

Instalacijom video nadzora obuhvaćen je prodajni i magacinski prostor.

Instalacija detekcije i dojave požara predviđa se automatskim optičkim detektorima požara.

Termotehničke instalacije obuhvataju grejanje i hlađenje pomoću VRV sistema. U pomoćnim prostorijama postavljaju se elektro radijatori.

Ventilacija prodajnog prostora, prostora pripreme i pomoćnih prostorija vrši se prethodno zagrejanim svežim vazduhom. Predviđen je nezavisni sistem ventilacije pekare, sa izbacivanjem vazduha. Na ulazu u prodajni prostor postavlja se vazdušna zavesa.