Stručni građevinski nadzor - Feka Automotive Ćuprija ǀ Oktopaz

Feka Automotive Ćuprija

U proizvodnom objektu turskog investitora Feka Automotive u Ćupriji proizvodiće se retrovizori u sklopovima, za različite tipove vozila. Predviđena mesečna proizvodnja gotovih i polugotovih proizvoda je 30-40 t. Fabrika će raditi u dve smene, a svaka smena zaposliće 40 radnika. Investitor očekuje stalnu promenu proizvodnog parka, što zahteva visoku prilagodljivost prostora i instalacija.

Oktopaz je uspešno završio ugovorene usluge. To su stručni građevinski nadzor, izrada plana preventivnih mera i koordinacija bezbednosti i zdravlja na radu. U poslednjoj fazi projekta Oktopaz je pružao stručne savetodavne usluge investitoru.

Objekat je pravougaone osnove, dimenzija 64,81 x 101,37 m. Spratne visine su od 4 do 10,26 m. Za potrebe uprave, projektant je predvideo prvi sprat na delu objekta, dimenzija 18 x 64,18 m.

Ovaj objekat se sastoji od sledećih celina:

  • Administrativno-upravna
  • Proizvodna
  • Logistička – skladište sirovina
  • Logistička – skladište polugotovih i gotovih proizvoda

Konstrukcija zgrade sastoji se od prefabrikovanog armiranog betona i čeličnog krova. Armirano-betonska konstrukcija sastoji se od prefabrikovanih stubova, poprečnog preseka 50×50 i 60×60 cm, visine 8 m do glavnog nosača.