Stručni građevinski nadzor - Feka Automotive faza 2 ǀ Oktopaz

Feka Automotive Ćuprija, faza 2

Feka Automotive, turska kompanija, širom sveta dostavlja automobilske delove, uključujući retrovizore, unutrašnje i spoljnje osvetljenje i rezervoare.

Za drugu fazu razvoja svog proizvodnog kompleksa u Ćupriji, Feka je nastavila partnerstvo sa Oktopazom, koji je uspešno pružao konsultantske usluge tokom početne izgradnje fabrike.

Oktopaz je na ovom projektu vodio stručni građevinski nadzor, uključujući arhitekturu, građevinske konstrukcije, materijale, energetsku efikasnost, protivpožarnu bezbednost, vodovod i kanalizaciju, elektro i mašinske instalacije.

Druga faza obuhvatila je proširenje i renoviranje dela postojećeg kompleksa, kako bi se ispunili novi zahtevi proizvodnje.

Rekonstrukcija je imala dva glavna cilja: prilagođavanje unutrašnjeg prostora novim proizvodnim potrebama i dorada fasade u skladu sa standardima zaštite od požara za industrijske objekte.

Novoizgrađeni objekti su magacin gotovih proizvoda, administracija, portirnica, magacin sirovina i pomoćne prostorije.