Stručni građevinski nadzor - Decathlon Novi Beograd ǀ Oktopaz

Decathlon Novi Beograd

Francuski Decathlon je najveći prodajni lanac sportske opreme na svetu. Svoju drugu prodavnicu u Srbiji otvorio je na Novom Beogradu.

Tom prilikom Decathlon je angažovao Oktopaz za pobrojane, uspešno završene usluge: stručni građevinski nadzor, izrada plana preventivnih mera i koordinacija bezbednosti i zdravlja na radu. Ove usluge su obuhvatile rekonstrukciju i adaptaciju enterijera dela postojećeg poslovnog objekta, kao i kontrolu unapređenja mera zaštite od požara.

Građevinsko-zanatski radovi na adaptaciji i rekonstrukciji lokala obuhvatili su, između ostalog, montažu zidova i pregrada, montažu spuštenih plafona i demontažu i ugradnju unutrašnje stolarije. Pored toga, izvršena je rekonstrukcija ili zamena raznih vrsta instalacija i opreme, uključujući unutrašnju hidrantsku mrežu, rasvetu, sistem dojave požara, termotehničke instalacije itd. Ovim radovima poboljšana je protivpožarna bezbednost u objektu.

Svetla visina prostorija do spuštenog plafona je od 350 do 620 cm.

Ugrađene su različite vrste podova. Izrada epoksidnog poda u prodajnom i magacinskom prostoru obuhvata mašinsko brušenje postojećih pločica, premazivanje prajmerom, izlivanje završnog sloja i mašinsko poliranje. U sali za sastanke postavljen je itison, a granitna keramika u garderobama i kuhinji.

Nova vrata na granicama požarnih sektora su vatrootporna u trajanju od 90 minuta. Ostala unutrašnja vrata su aluminijumska.