Stručni građevinski nadzor - CTP Nidec Novi Sad ǀ Oktopaz

CTP Nidec Novi Sad

Holandska kompanija CTP, jedan od vodećih graditelja poslovnih parkova, razvila je proizvodni objekat u Novom Sadu za svog klijenta. Renomirana japanska korporacija Nidec će u ovom objektu proizvoditi elektromotore za automobilsku industriju.

Oktopaz je ovde vodio stručni građevinski nadzor, izradio plan preventivnih mera i obezbedio koordinaciju bezbednosti i zdravlja na radu. Stručni građevinski nadzor obuhvatio je oblasti arhitekture, građevinskih konstrukcija i materijala, energetske efikasnosti, protivpožarne bezbednosti, instalacija vodovoda i kanalizacije, te elektro i termo-tehničkih instalacija. Oktopaz je doprineo ispunjenju visokih standarda kvaliteta klijenta i korisnika objekta.

Ovaj industrijski kompleks sastoji se iz proizvodnog dela sa skladištem sirovina, administrativnog dela i pomoćnih objekata (portirnica i pumpna stanica sa nadzemnim rezervoarima za sprinkler i hidrantsku mrežu i dr.).

Administrativni deo je dvospratni. Ulazni hol vodi u zastakljeni atrijum.

Proizvodni deo čine prizemlje i galerija. U okviru objekta proizvodnje nalazi se kranska staza za kran nosivosti 10 tona.

Montažni armirano-betonski elementi nose objekat. Fasada se sastoji od termo-izolacionih panela s ispunom od kamene vune. Ravan krov čine trapezni lim, termo-izolacija od kamene vune i krovna folija.

Iako objekat predstavlja samostalnu celinu impresivne veličine, reč je tek o prvoj fazi buduće izgradnje na toj lokaciji.