Oktopaz o stručnom građevinskom nadzoru u časopisu Daibau
17. maj 2022

Časopis Daibau objavio je članak sa sopstvenim razmatranjima o stručnom građevinskom nadzoru. Njihov članak možete pročitati ovde.

U okviru ovog članka, Oktopaz je odgovorio na nekoliko pitanja. Ova pitanja i odgovore navodimo u nastavku.

1. Kao stručnjak u oblasti izgradnje kažite nam koja je svrha stručnog građevinskog nadzora i kako nadzor funkcioniše

Stručni građevinski nadzor u Srbiji je obavezan. Njime se postiže sledeće:

  • Obezbeđivanje da se izgradnja odvija u skladu sa odgovarajućim dozvolama, odobrenjima i projektnom dokumentacijom, te preduzimanje blagovremenih mera ako dođe do odstupanja
  • Kontrola kvaliteta radova
  • Kontrola primene propisa, standarda i normi kvaliteta
  • Kontrola i overa količine izvedenih radova, odnosno stepena izvedenih stavki, ako je to predviđeno ugovorom o stručnom građevinskom nadzoru s klijentom
  • Provera da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija (atesti, sertifikati, izveštaji o ispitivanju i dr.)
  • Rešavanje drugih pitanja u skladu sa zakonskom regulativom

2. Kako stručni građevinski nadzor radi, koliko poseta obavlja, ili sve ovo zavisi od samog projekta?

Oktopaz vodi stručni građevinski nadzor angažujući multidisciplinarni tim iskusnih inženjera koji poseduju odgovarajuće licence u skladu s važećim propisima. Broj nadzornih inženjera, discipline koje pokrivaju, dužina njihovog rada na gradilištu odnosno učestalost obilazaka radova, određuju se analizom svakog projekta ponaosob.

3. Do koje faze izgradnje preporučujete da stručni građevinski nadzor učestvuje u izgradnji?

Stručni građevinski nadzor obavlja svoje zadatke do završetka izgradnje. Na kraju se obavlja završni obilazak objekta, na osnovu koga se formira lista nedostataka (engleski snag list). Ova lista sadrži rokove za otklanjanje nedostataka.

Po završetku radova, stručni građevinski nadzor, klijent i izvođač potpisuju izjavu kojom potvrđuju da su izgrađeni uslovi jednaki projektovanim. Za klijenta, to je neophodan dokument za dobijanje upotrebne dozvole.