Uncategorized @sr Archives - Oktopaz

Oktopaz vodi stručni građevinski nadzor: CTP Kać 2

Oktopaz je započeo rad na novom projektu u Kaću kod Novog Sada. Naš klijent, holandska kompanija CTP, proširuje poslovno-skladišni kompleks u izgradnji. Ova, druga faza, obuhvata izgradnju proizvodno-poslovnog objekta sa pratećim građevinama, unutrašnjim saobraćajnicama i parkiralištima.

Prva faza izgradnje još je u toku.

Novi objekat se sastoji iz tri funkcionalno odvojena dela. Dva dela, sa pripadajućim kancelarijskim prostorijama, namenjena su za skladištenje. Treći deo služiće za proizvodnju komponenti za automobilsku industriju. Svaki deo zgrade ima administrativnu zonu.

Veći deo objekta je prizeman. Prvi sprat je nevelik, a administrativne zone su dvospratne.

Bruto građevinska površina iznosi preko 33.000 kvadratnih metara.

Kao i u prvoj fazi izgradnje, Oktopaz vodi stručni građevinski nadzor i koordinaciju bezbednosti i zdravlja na radu. Inženjerske i stručne discipline koje obezbeđujemo su arhitektura, građevinski materijali i konstrukcije, vodovod i kanalizacija, protivpožarna bezbednost, električni sistemi srednjeg i niskog napona, grejanje, ventilacija i klimatizacija, te bezbednost i zdravlje na radu.

Oktopaz vodi stručni građevinski nadzor: Magna Seating Aleksinac, Faza 2

Sve je u pouzdanosti i poverenju.

Tokom izgradnje proizvodnog pogona kompanije Magna Seating u Aleksincu (2020. – 2021.), Oktopaz je vodio stručni građevinski nadzor i koordinaciju bezbednosti i zdravlja. Nedavna izgradnja nadstrešnice dovela nas je u istu ulogu. Konačno, Magna je odlučila da proširi svoje kapacitete (Faza 2), pa je naša saradnja nastavljena na obostrano zadovoljstvo.

Faza 2 obuhvata dogradnju proizvodne hale i portirnice. Magna će proširiti proizvodnu halu sa dve strane. U cilju poboljšanja uslova zdravstvene zaštite zaposlenih, Magna će proširiti ambulantu.

Na ovom projektu Oktopaz vodi stručni građevinski nadzor i koordinaciju bezbednosti i zdravlja na radu. Inženjerske i stručne discipline koje obezbeđujemo su arhitektura, građevinski materijali i konstrukcije, vodovod i kanalizacija, protivpožarna bezbednost, električni sistemi srednjeg i niskog napona, grejanje, ventilacija i klimatizacija, te bezbednost i zdravlje na radu.

Oktopaz vodi stručni građevinski nadzor: CTP Kać

Nastavljamo uspešnu saradnju s CTP-om na projektu u Kaću blizu Novog Sada, gde ova holandska kompanija gradi poslovno-skladišni objekat. U njemu će se skladištiti roba široke potrošnje.

Osnova objekta je pravougaonog oblika. Izvođač će izgraditi pristupne dokove za kamione pri podužnim fasadama. Građevina je prizemna, osim u delovima kod ulaza, gde se nalazi galerija. Na galeriji su smeštene administrativne prostorije, sa pratećim socijalnim delovima za zaposlene. Zajedno s pomoćnim objektima, bruto građevinska površina iznosi preko 24.000 kvadratnih metara.

Na ovom projektu Oktopaz vodi stručni građevinski nadzor i koordinaciju bezbednosti i zdravlja na radu. Inženjerske i stručne discipline koje obezbeđujemo su arhitektura, građevinski materijali i konstrukcije, vodovod i kanalizacija, protivpožarna bezbednost, električni sistemi srednjeg i niskog napona, grejanje, ventilacija i klimatizacija, te bezbednost i zdravlje na radu.

Oktopaz vrši tehnički pregled i prijem: Hansgrohe Valjevo

Nemačka kompanija Hansgrohe izgradila je objekat za proizvodnju slavina sa pratećim skladišnim prostorom i kancelarijama u Valjevu. Privodeći kraju izgradnju prve faze, renomirani klijent nas je angažovao da izvršimo tehnički pregled objekta.

Hansgrohe je jedan od najvećih svetskih dobavljača tuš glava, ručnih tuševa i slavina, pored konkurenata kao što su Grohe i Kohler (Wikipedia ENG).

Izgradnja je podeljena na 3 faze. Devetočlana Oktopazova Komisija za tehnički pregled najpre će se baviti prvom fazom. Njom su obuhvaćeni glavni i pomoćni objekti ukupne veličine preko 21.000 kvadratnih metara.

Kako je objavljeno u medijima, ukupna investicija vredi 85 miliona evra, a u fabrici će biti zaposleno do 1.000 radnika.

Oktopaz vodi stručni građevinski nadzor: Magna Seating (nadstrešnica)

Zadovoljstvo je kada nas stari klijent angažuje na svom novom projektu. Magna Seating je jedan od najvećih dobavljača automobilskih komponenti na svetu.

Tokom izgradnje proizvodnog pogona kompanije Magna Seating u Aleksincu (2020. – 2021.) Oktopaz je pružao usluge stručnog građevinskog nadzora i koordinacije bezbednosti i zdravlja na radu (pročitaj više).

Kompanija Magna Seating započela je izgradnju nadstrešnice uz postojeći objekat. I ovoga puta Oktopaz pruža usluge stručnog građevinskog nadzora i koordinacije bezbednosti i zdravlja na radu, dokazujući da sa svojim klijentima ostvaruje odnose međusobnog poverenja.

Nadstrešnica, osnove 25 x 14 metara, visoka je 7 metara. Oktopaz će nadzirati zemljane, betonske, armiračke, bravarske, krovopokrivačke, limarske i elektroenergetske radove.

Oktopaz vodi stručni građevinski nadzor: CTP za Nidec Elesys Novi Sad

Završavanje proizvodnog kompleksa za japansku kompaniju Nidec, površine oko 27.500 kvadratnih metara, poklapa se sa početkom izgradnje na susednoj parceli. Korisnik ovog novog poslovno-proizvodnog kompleksa biće Nidec Elesys. Ovaj novi posao Oktopaza je nastavak uspešne saradnje s našim renomiranim klijentom, holandskom firmom CTP. Ona je vodeći vlasnik i operator poslovno-industrijskih parkova u Centralnoj i Istočnoj Evropi. CTP je lider na tržištu industrijskih nekretnina u Srbiji.

Tokom izgradnje fabrike Nidec Elesys Oktopaz vodi stručni građevinski nadzor i pruža uslugu koordinacije bezbednosti i zdravlja na radu.

U ovom kompleksu Nidec Elesys proizvodiće komponente za autoindustriju. Kompleks čine proizvodni objekat sa skladištem sirovina za proizvodnju, administrativni deo i pomoćni objekti, kao što su portirnica i podzemna retenzija za prihvat kišnice. Omogućavajući nova radna mesta, ova fabrika će doprineti razvoju automobilske industrije u Srbiji.

Površina ovog objekta je oko 19.000 kvadratnih metara. Montažni elementi od armiranog i prednapregnutog betona čine skelet konstrukcije objekta.

Inženjerske i stručne discipline koje Oktopaz obezbeđuje na ovom industrijskom projektu su arhitektura, građevinski materijali i konstrukcije, instalacije vodovoda i kanalizacije, protivpožarna bezbednost, električni sistemi srednjeg i niskog napona, mašinske instalacije, liftovi, interne saobraćajnice i bezbednost i zdravlje na radu.

Oktopaz vodi stručni građevinski nadzor: Kolektor Etra Barajevo

Kolektor Etra, naš slovenački klijent, ima bogatu tradiciju u visoko specijalizovanoj industrijskoj proizvodnji. Podružnica u Srbiji, osnovana još 1946, a u vlasništvu klijenta od 2018, proizvodi i remontuje uljne energetske transformatore.

Naš klijent se odlučio za izgradnju poslovno-industrijskog objekta u Barajevu kod Beograda. Osnovna namena objekta je ispitivanje proizvoda. Na ovom projektu Oktopaz vodi stručni građevinski nadzor i koordinaciju bezbednosti i zdravlja na radu.

Prvi deo ovog dvospratnog objekta je proizvodna hala, koja služi za ispitivanje i kontrolu proizvoda. Hala ima dva krana nosivosti 5 i 70 tona. Drugi deo objekta je administracija, gde se nalaze garderoberi i svlačionice za radnike, kuhinja i izložbeni prostor za klijente. Prateći objekti su portirnica, trafostanica i razvodno postrojenje. Nakon ispitivanja i kontrole, kranovi podižu tešku robu i transportuju je na plato pored objekta radi utovara u kamione.

Konstruktivni sistem objekta je od armiranog i prethodnonapregnutog betona. Sistem je u najvećem delu projektovan kao montažni, a formiraju ga armiranobetonski stubovi na koje se oslanjaju glavni nosači i rožnače krovne konstrukcije i međuspratna konstrukcija. Čelična konstrukcija je u zoni fasade, nosača kranskih staza i krovnih spregova.

U okviru ovog industrijskog projekta Oktopaz obezbeđuje arhitekturu, građevinske materijale i konstrukcije, instalacije vodovoda i kanalizacije, protivpožarnu bezbednost, električne sisteme srednjeg i niskog napona, mašinske instalacije i bezbednost i zdravlje na radu.

Mišljenje Oktopaza o stručnom građevinskom nadzoru u časopisu Daibau

Časopis Daibau objavio je članak sa sopstvenim razmatranjima o stručnom građevinskom nadzoru. Njihov članak možete pročitati ovde.

U okviru ovog članka, Oktopaz je odgovorio na nekoliko pitanja. Ova pitanja i odgovore navodimo u nastavku.

1. Kao stručnjak u oblasti izgradnje kažite nam koja je svrha stručnog građevinskog nadzora i kako nadzor funkcioniše

Stručni građevinski nadzor u Srbiji je obavezan. Njime se postiže sledeće:

  • Obezbeđivanje da se izgradnja odvija u skladu sa odgovarajućim dozvolama, odobrenjima i projektnom dokumentacijom, te preduzimanje blagovremenih mera ako dođe do odstupanja
  • Kontrola kvaliteta radova
  • Kontrola primene propisa, standarda i normi kvaliteta
  • Kontrola i overa količine izvedenih radova, odnosno stepena izvedenih stavki, ako je to predviđeno ugovorom o stručnom građevinskom nadzoru s klijentom
  • Provera da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija (atesti, sertifikati, izveštaji o ispitivanju i dr.)
  • Rešavanje drugih pitanja u skladu sa zakonskom regulativom

2. Kako stručni građevinski nadzor radi, koliko poseta obavlja, ili sve ovo zavisi od samog projekta?

Oktopaz vodi stručni građevinski nadzor angažujući multidisciplinarni tim iskusnih inženjera koji poseduju odgovarajuće licence u skladu s važećim propisima. Broj nadzornih inženjera, discipline koje pokrivaju, dužina njihovog rada na gradilištu odnosno učestalost obilazaka radova, određuju se analizom svakog projekta ponaosob.

3. Do koje faze izgradnje preporučujete da stručni građevinski nadzor učestvuje u izgradnji?

Stručni građevinski nadzor obavlja svoje zadatke do završetka izgradnje. Na kraju se obavlja završni obilazak objekta, na osnovu koga se formira lista nedostataka (engleski snag list). Ova lista sadrži rokove za otklanjanje nedostataka.

Po završetku radova, stručni građevinski nadzor, klijent i izvođač potpisuju izjavu kojom potvrđuju da su izgrađeni uslovi jednaki projektovanim. Za klijenta, to je neophodan dokument za dobijanje upotrebne dozvole.

Oktopaz vodi stručni građevinski nadzor: CTP za Nidec Novi Sad

Naš klijent, holandska firma CTP, vodeći je vlasnik i operator poslovno-industrijskih parkova u Centralnoj i Istočnoj Evropi. CTP je lider na tržištu industrijskih nekretnina u Srbiji.

Fabrika u izgradnji za japansku kompaniju Nidec u Novom Sadu, gde Oktopaz vodi stručni građevinski nadzor i pruža usluge koordinacije bezbednosti i zdravlja na radu, proizvodiće u prvoj fazi elektromotore za servo volan i pogonske motore za hibridna vozila. Kada proizvodnja dostigne pun kapacitet, ova fabrika obezbediće između 1.000 i 2.000 novih radnih mesta i doprineti razvoju automobilske industrije u Srbiji.

Površine oko 27.500 kvadratnih metara, ovaj proizvodni kompleks čine administrativna zgrada, proizvodni objekat i niz pomoćnih objekata (pumpna stanica, portirnica, nadstrešnica za komunalni otpad i dr.).

Inženjerske i stručne discipline koje Oktopaz obezbeđuje na ovom industrijskom projektu su arhitektura, građevinski materijali i konstrukcije, instalacije vodovoda i kanalizacije, protivpožarna bezbednost, električni sistemi srednjeg i niskog napona, mašinske instalacije, liftovi, interne saobraćajnice i bezbednost i zdravlje na radu.