Decathlon je porodična kompanija osnovana 1976. Danas je to međunarodna maloprodaja sportskih proizvoda sa preko 2.000 prodavnica, u 56 zemalja na 5 kontinenata. Decathlon je inspirisan uverenjem da najbolji sportski proizvodi treba da budu dostupni svima.

Sa zadovoljstvom najavljujemo saradnju sa ovim renomiranim međunarodnim klijentom. Radovi na rekonstrukciji postojećeg objekta, pretvarajući ga u novu Decathlon-ovu prodavnicu u Beogradu, uveliko su u toku. Usluge Oktopaza obuhvataju građevinski nadzor, izradu plana preventivnih mera i koordinaciju bezbednosti i zdravlja tokom radova.

Inženjerske i stručne discipline koje Oktopaz obezbeđuje u okviru ovog projekta u srcu Novog Beograda su arhitektura, konstrukcija, vodovod i kanalizacija, električni sistemi srednjeg i niskog napona, grejanje, ventilacija i klimatizacija, protivpožarna bezbednost, te bezbednost i zdravlje na radu.